Logo HD Incasso

Klanttevredenheid behouden bij incasseren

Openstaande facturen vragen om continue aandacht. Niet alleen in tijden van crisis, maar op consequente wijze. Zeker nu, waarbij de relatie met de klant voorop staat. Voor u als leverancier is het minstens zo belangrijk dat openstaande bedragen worden betaald. Wat is dan een verstandige keuze wanneer een goede relatie zijn verplichtingen niet nakomt? Het inschakelen van een incassobureau om de inning te verzorgen, kan op dat moment voelen als ‘het einde van de relatie’. 

Als een incassobureau op de juiste manier te werk gaat, is het tegendeel waar. In de meeste gevallen wil een debiteur netjes betalen. Vaak zit er een andere reden achter dat facturen (nog) niet zijn voldaan.

Door de kennis en ervaring van een incassobureau in te zetten, is in de meeste gevallen sprake van een win-winsituatie: de openstaande factuur wordt voldaan en de klantrelatie wordt goed onderhouden of zelfs verbeterd.

In deze blog vertel ik hoe de kennis en ervaring wordt ingezet om het gewenste resultaat te halen.

Incasseren met de menselijke maat in tijden van crisis

Het gesprek met de klant aangaan kan aanvoelen als een enorme drempel waar overheen gestapt moet worden. Zeker wanneer er, ondanks herhaalde schriftelijke verzoeken, geen reactie of betaling is ontvangen. Er zit echter altijd een reden achter waarom de betaling nog niet is uitgevoerd. En achter deze ‘waarom’ moet u zien te komen.

Ik verwacht dat bij u het proces zo is ingericht dat de factuur bij non-betaling aan een incassobureau wordt overgedragen. Met name voor klanten waar u een goede band mee heeft, kan dit als een grote stap ervaren worden. Tenzij de incasso-opdracht in goede handen is, zoals bij HD Incasso. Binnen HD Incasso wordt geen harde en dwingende toon gebruikt, maar luisteren we met een open en eerlijke houding naar het verhaal. Om zo vertrouwen te creëren.

HD Incasso levert maatwerk

Er is geen blauwdruk om een vordering betaald te krijgen. Elke situatie en debiteur is anders. Belangrijk is om de menselijke maat te hanteren die op vier pijlers zijn gebaseerd. Uiteindelijk leiden deze vier pijlers naar een duurzame oplossing.

Deze vier pijlers zijn:

  • Luisteren: dialoog aangaan om situatie te begrijpen;
  • Open: een gesprek van mens tot mens;
  • Eerlijk: het goede voorbeeld geven en duidelijkheid;
  • Vertrouwen: naar een duurzame oplossing.

Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn dat er ruimte wordt geboden voor een betalingsregeling. Of de klant overdragen naar de schuldhulpverlening.

Door gebruik te maken van de expertise van HD Incasso kan maatwerk snel worden toegepast en zal dit de klantrelatie ten goede komen. Ook de klant wil uiteindelijk netjes betalen om gebruik te blijven maken van de diensten die hij afneemt.

Geen onbelangrijke factor zijn de kosten van een incassoprocedure voor zowel de debiteur als u. Door de inzet van HD Incasso kan een dergelijke procedure heel vaak worden voorkomen.

Blijvend contact

In de meeste gevallen is het wenselijk dat er gedurende de periode na de gevonden oplossing contact met de debiteur blijft. Persoonlijk contact om het wederzijds vertrouwen te behouden en om tijdig te kunnen anticiperen op mogelijke tussentijdse problemen. Deze houding zal uiteindelijk de klanttevredenheid positief beïnvloeden.

Ervaringen met HD Incasso

Bij HD Incasso is meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van incasso. Door de jaren heen is deze expertise ingezet voor meerdere partijen. Hoe zij de samenwerking hebben ervaren, is te lezen op de pagina met referenties.

Op zoek naar een partij die ervoor zorgt dat uw band met uw debiteuren goed blijft?

Neem contact op

Enkele andere artikelen

Bekijk al het nieuws